Asiakasuhteiden hankinta/hoito

 

  • Uusasiakkuuksien hankintaa ja kokonaisvaltaista asiakassuhteiden hoitoa saksankielisissä maissa 

 

  • Messukontaktien systemaattista hankintaa ja tehokasta hyödyntämistä jälkikäteen  

 

  • Suorat kontaktointitoimenpiteet kiinnostaviin potentiaalisiin asiakasyrityksiin ja yhteistyöpartnereihin 

 

  • Toimialakohtaisten tutustumiskäyntien ja tapaamisten järjestämistä saksalaisyrityksiin

 

  • Joustavaa Suomi-Saksa-tulkkaus- ja neuvotteluapua asiakastapaamisissa ja messuilla

 

Toimintatapa

Yhteyksien solmiminen potentiaalisiin yhteistyökumppaneihin:

 

  • messuilla: säännölliset tutustumiskäynnit eri puolella Saksaa pidettävillä messuilla 

 

  • puhelimitse/sähköpostitse: saksankielinen kommunikointi ja kirjeenvaihto esim. markkinointikirjeen suunnittelu 

 

  • henkilökohtaisilla tapaamisilla ja asiakaskäynneillä

 

  • asiakaskohtaisesti räätälöidyllä yritys-, tuote- ja palveluesittelyillä

  • aktiivisten eri ammattialaverkostojen kautta