Aktiiviset asiakassuhteiden hankinta- ja hoitotukitoimet

 • Uusasiakkuuksien hankintaa, myös olemassa olevien  asiakassuhteiden kokonaisvaltaisia tukitoimenpiteitä saksankielisissä maissa 

 

Strategiset kontaktointitoimenpiteet kiinnostaviin, potentiaalisiin asiakasyrityksiin ja yhteistyöpartnereihin

 

Toimialakohtaisten tutustumiskäyntien ja tapaamisten järjestämistä saksankielisillä markkinoilla

 

• Joustavaa Suomi-Saksa-tulkkaus- ja neuvottelutukea asiakastapaamisissa,  -neuvotteluissa ja messuilla

 

Messukontaktien systemaattista hankintaa ja tehokasta hyödyntämistä, myös messujen jälkeen.   

Toimintatapa

Yhteyksien solmiminen potentiaalisiin yhteistyökumppaneihin:

 

  • puhelimitse/digitaalisesti: saksankielisen kommunikointi ja markkinointimateriaalin strateginen suunnittelu ja optimointi
  • henkilökohtaisissa ja/tai virtuaalitapaamisissa ja järjestetyillä asiakaskäynneillä  
  • kohderyhmälle sopivalla, räätälöidyllä yritys-, tuote- ja palveluesittelykonseptilla 
  • olemassa olevien, eri ammattialaverkostojen ja aktiivisten yhteistyöpartnereiden kautta 

Ota yhteyttä, niin kartoitetaan tukitarve yhdessä!  Paikan päällä, markkinarajapinnassa olemalla on helppoa myös nopeasti reagoida mahdollisiin yllättäviin muutoksiin ja pysyä "ajan tasalla".  

 

Teille tarjoutuu myös mahdollisuus hyödyntää erittäin laajaa, paikallista yhteistyö-/asiantuntijaverkostoa.