Aktiivinen asiakassuhteiden hankinta- ja hoitotukitoimet

 • Uusasiakkuuksien hankintaa, myös olemassa olevien  asiakassuhteiden kokonaisvaltaista tukihoitoa saksankielisissä maissa 

 

• Suorat strategiset kontaktointitoimenpiteet kiinnostaviin, potentiaalisiin asiakasyrityksiin ja yhteistyöpartnereihin

 

• Toimialakohtaisten tutustumiskäyntien ja tapaamisten järjestämistä saksankielisillä markkinoilla

 

• Joustavaa Suomi-Saksa-tulkkaus- ja neuvotteluapua asiakastapaamisissa,  -neuvotteluissa ja messuilla

 

• Messukontaktien systemaattista hankintaa ja tehokasta hyödyntämistä, myös messujen jälkeen.  

 

 

Toimintatapa

Yhteyksien solmiminen potentiaalisiin yhteistyökumppaneihin:

 

  • puhelimitse/sähköpostitse: saksankielinen kommunikointi ja kirjeenvaihto/markkinointimateriaalin strateginen suunnittelu ja optimointi
  • henkilökohtaisissa ja/tai virtuaalitapaamisissa ja asiakaskäynneillä  
  • kohderyhmälle sopivalla, räätälöidyllä yritys-, tuote- ja palveluesittelykonseptilla 
  • aktiivisesti olemassa olevien, eri ammattialaverkostojen ja yhteistyöpartnereiden kautta 

Ota yhteyttä, niin kartoitetaan tarve yhdessä!  Paikan päällä, markkinarajapinnassa olemalla on helppoa nopeasti myös reagoida mahdollisiin yllättäviin muutoksiin ja pysyä "ajan tasalla".  

 

Erinomainen mahdollisuus myös laajan, paikallisen asiantuntijaverkoston hyödyntämiseen.