Messutoiminta

  • Yhteydenotto saksalaisiin ja/ tai kansainvälisiin asiakas-ja partneriyrityksiin jo ennen messuja tapaamisten järjestämisessä messupäivien aikana

 

  • Messuständin kävijämäärän maksimointi henkilökohtaisella kontaktoinnilla messujen aikana

  • Messuosaston hoito-, käännös- ja neuvottelupalvelut 

  • Messuosaston oheistapahtumien järjestäminen ja moderointi 

 

  • Yrityksen osastolla toimiva messuhenkilöstö perehdytetään tarvittaessa kansainvälisten businesskulttuurien erilaisiin kommunikointitapoihin ja taustoihin 

 

  • Asiakkaiden tarpeiden kartoitus yrityksen tuotteen ja/tai palvelun muokkaamiseksi Saksan/kansainvälisten markkinoiden erityistarpeet huomioiden

  • Haastattelututkimusten järjestäminen ja toteutus esim. tuotetestauksen yhteydessä      

 

  • Välittömästi messujen jälkeen tehtävä messukontaktien tehokas jälkihoito

 

Helsingin Messukeskuksen Saksan edustaja