Toimialakohtainen markkinastrategia: voitte valita yksittäisiä/yhdisteltäviä vaihtoehtoja yrityksenne tarpeiden mukaan

  • Markkina- ja kohderyhmäkartoituksia (mm. palvelu/tuotelaatuvaatimukset, kilpailija-, hinta- markkinointi-ja myyntikanava-analyysit, potentiaalisten asiakkaiden ja yhteistyöpartnereiden tunnistaminen ym.) 
  • Markkinastrategian ja -materiaalin optimointi potentiaalisen kohderyhmän erityispiirteet huomioiden
  • Analysoitu yhteenveto yrityksen tuotteen/palvelun potentiaalista ja ehdotus etenemisstrategiaan, markkinoiden erityispiirteet huomioiden 
  • Kiinnostavien yhteistyökumppaneiden/asiakkaiden kartoitus- ja kontaktointitoimenpiteet  
  • Yritystapaamisten järjestelyt ja tuote/palveluesittelykonseptien esittelyt (myös virtuaalisesti) ja niihin liittyvät myyntitukitoimet 
  • Liiketoiminnan ja/tai tuote- /palvelu-konseptin markkinoihin liittyviä kehittämisideoita.

 

Toimin markkina- ja kohderyhmäkartoituksen ja tehtyjen kontaktointitoimenpiteiden jälkeen tarvittaessa

 

  • paikallisena, aktiivisena asiakassuhteiden rakentajana ja toimin luotettavana "suomalais-saksalaisena kontakti- ja/tai liiketoiminnasta vastaavana tukihenkilönä "markkinarajapinnassa".

 

 

Ota yhteyttäkartoitetaan tarve ja kristallisoidaan yhdessä paras tuote/palvelukonsepti edetä!  

 

Strategia kokous: Infrakit - DACH-Meeting