Markkinastrategia

  1. Markkina- ja kohderyhmäkartoituksia (mm. tuotelaatuvaatimukset, kilpailija-analyysit, hintataso, potentiaalisten asiakkaiden tunnistaminen ym.) 
  2. Markkinastrategian valinta kohderyhmän erityispiirteet huomioiden
  3. Analysoitu yhteenveto ja osavaltiokohtainen etenemisstrategia
  4. Potentiaalisten yhteistyökumppaneiden/asiakkaiden kartoitus ja tarvittaessa aktiivinen kontaktointi  
  5. Liiketoiminnan tai tuote- /palvelu-konseptin kehittämisideoita asiakas-palautteiden ja/tai yhteistyöpartnereiden näkemysten perusteella

Toimin markkinakartoituksen jälkeen tarvittaessa asiakassuhteiden rakentajana ja järjestän toimialakohtaisia tutustumiskäyntejä ja tuote-ja palvelukonseptin esittelytapaamisia saksalaisyrityksiin.

 

Toimin tarvittaessa myös paikallisena, joustavana "suomalais-saksalaisena kontakti- ja/tai liiketoiminta vastaavana tukihenkilönä.