Petri Lintumäki

Business Finland

Program Manager Smart Buildings & Construction

 

Järjestimme marraskuussa 2017 BIM / Smart Construction –puolen asiakasyrityksillemme nopealla aikataululla B2B-matchmaking –palveluita BIM World Munich –tapahtuman yhteyteen.  Jotta onnistuimme tarjoamaan asiakasyrityksillemme parhaimmat edellytykset verkottua heidän potentiaalisten saksalaisten asiakkaidensa ja kumppaniensa kanssa sekä saamaan nopeista tapaamisista ja kohtaamisista kaiken irti, tarvitsimme ammattitaitoisen kumppanin, jolla on vahvasti myynnillinen ote työhön ja joka tuntee saksalaisen liiketoimintaympäristön.

 

FinDeConnectin Hannele onnistui erittäin tiiviistä aikataulusta huolimatta järjestämään yritysryhmälle hyvin mielenkiintoisen B2B-miniseminaarin ennen varsinaista messutapahtumaa.  Itse messutapahtuman yhteydessä järjesti menestyksekkäästi useita B2B-tapaamisia osallistuneille suomalaisille yrityksille sekä tuki yrityksiä näissä.  Hannelen ammattitaitoisen ja ahkeran työpanoksen ansiosta yritykset saivat kokonaisuudessaan erittäin paljon hyödyllisiä ja heidän liiketoimintansa kannalta relevantteja kontakteja tapahtuman yhteydessä.  Lisäksi katson, että suomalainen BIM-osaaminen kokonaisuudessaan sai tapahtumassa aivan poikkeuksellisen paljon positiivista huomiota ja tässä Hannelen myynnillisellä työotteella oli erittäin suuri ansio.

 

Hannele ei pelkästään täyttänyt odotuksiamme, vaan myös ylitti ne.  Me olemme siten yhteistyöhön erittäin tyytyväisiä ja siksi jatkamme Hannelen kanssa yhteistyötä myös tänä vuonna järjestäessämme asiakasyrityksillemme aktiviteetteja Saksan markkinoilla.  Voimme myös lämpimästi suositella Hannelea asiantuntijaksi omille jäsenyrityksillemme sekä kaikille muillekin Saksan markkinoista kiinnostuneille suomalaisyrityksille.

 

 

Ductor Corporation

Minna Leppikorpi

Director, marketing and business development

https://www.ductor.com/

 

 

Ductor Oy oli Berliinin Suomen suurlähetystön pääyhteistyökumppani Suomi 100 v. kunniaksi järjestetyssä juhlakonsertissa 27.11.2017 Berliinin Philharmonie- konserttisalissa.

FinDeConnect avusti Ductoria kutsujärjestelyissä ja asiakaskommunikaatiossa. Hannele hoiti yhteydet Ductorin kutsuvieraisiin alusta loppuun. Ilman hänen aktiivista ja asiantuntevaa projektinhoitoa emme olisi päässeet tavoitteeseemme eli saaneet paikalle kaikki merkittävimmmät yhteistyökumppanimme Saksasta. Hannelen toimesta saimme vieraaksemme toivomamme kutsuvieraat ja järjestämään ikimuistoisen tilaisuuden. 

 

Olemme erittäin tyytyväisiä tehtyyn yhteistyöhön ja voimme lämpimästi suositella hänen palvelujaan vastaavanlaisiin tilaisuuksiin.

 

Profile -konsernin myynti- ja markkinointijohtaja,

Jari Mononen 

                                                     http://www.profilevehicles.com/fi/

 

Profile Vehicles Oy haluaa kasvaa ja kansainvälistyä kannattavasti. Sen takia halusimme nopealla aikataululla tutkia uusia potentiaalisia markkinoita, joista on mahdollista saada jatkuvaa ja kannattavaa myyntiä. Hannele kartoitti yrityksemme kilpailukykyä sekä kriittisiä menestystekijöitä Saksan markkinoilla ja teki aktiivista haastattelututkimusta kohderyhmän keskuudessa. Hänen työnsä oli hyvin ammattitaitoista ja hankkeen tavoitteet saavutettiin sovitun aikataulun mukaisesti. Hannele toimi projektissa hyvin aktiivisesti. Erityisesti hänen saksankielen taidostaan oli meille suurta hyötyä. Voimme lämpimästä suositella Hannelea vastaaviin kansainvälistymiseen tähtääviin hankkeisiin.

 

DCC global GmbH, 

Frau Inga Hatschbach 

https://www.dcc-global.com/

 

Wir sind ein in Hannover ansässiges Unternehmen, welches sich auf die Realisierung von Fremdsprachen auf Bedienoberflächen spezialisiert hat. Wir benötigten für einige Projekte eine finnische Sprachkundige, die uns flexibel vor Ort unterstützen konnte. Die Zusammenarbeit mit Ihnen in unseren bisherigen Projekten hat reibungslos funktioniert. Bei den nächsten finnischen Projekten kommen wir sehr gerne wieder auf Sie zu und empfehlen Sie als zuverlässige, kompetente und effiziente Projektpartnerin gerne weiter.

Finpron  innovatiivisten biotuoteohjelma päällikkö,

Pia Qvintus,   www.finpro.fi

 

”Tarvitsimme melko tiiviillä aikataululla järjestettävän yritysdelegaatiomatkan ohjelman, tapahtumien ja tapaamisten (myös yrityskohtaisten) järjestämiseen kokeneen, ammattitaitoisen ja hyvän paikallisen bisneskulttuurin tuntemuksen omaavan henkilön. Hannele tarttui tehtävään ripeästi ja kokemuksensa antamalla varmuudella kokosi kattavan, osallistuneita yrityksiä hyvin palvelleen, ohjelman. Muiden järjestelyiden lisäksi/ohella hän toimi tarvittaessa ryhmämme matkanjohtajana ja tulkkina, sekä valmensi yrityksiä saksalaisen yrityskulttuurin erityispiirteistä.

Matkan konkreettinen hyöty saksalaisten markkinoiden avaamisessa, matkalle osallistuneille yrityksille, olisi jäänyt huomattavasti pienemmäksi ilman Hannelen osaavaa panosta.

Voin lämpimästi suositella Hannelea muillekin Saksan markkinoista kiinnostuneille”.

 

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen ja Bio-Economy yritysten Saksan vierailu joulukuussa 2016

 

Startup - Pitching Bio-Economy yrityksille Berliinissä 12.12.2016

 

Innovatives Startup-Pitching für Bio- Produkte in der Botschaft von Finnland am 12.12.2017

  

 

Mikkelin Kehitysyhteistyö Miksei Oy:n ohjelmakoordinaattori, Päivi Karhunen (palvelutoimialat, hoiva-, terveys- ja hyvinvointialan kehittäminen) http://mikseimikkeli.fi/

 

"Hannele Zilm-Schulzilla on mainio referenssiluettelo, joka oli erittäin sopiva omien asiakkaidemme tarpeisiin. Tiesimme, että Hannele tekee tuloksellista työtä Saksassa jo edellisten yhteistyöprojektiemme myötä. Kontaktien sopiminen ja tarpeisiimme sopivien yhteistyökumppaneiden löytäminen Saksasta on onnistunut aivan erityisen hyvin. Erään asiakkaamme mukaan ”tavoitteemme täyttyivät yli 200-prosenttisesti.

 

Hannele kautta olemme saaneet muodostettua myös erittäin hyödyllisiä kumppanuuksia saksalaisten organisaatioiden kanssa. On tärkeää, että kontakteja on sopimassa henkilö, joka on ”paikan päällä” ja voi tarvittaessa tavata kontakteja ennakkoon henkilökohtaisesti. Yrityksille, joka etsii kumppanuuksia Saksasta, suosittelemme erittäin lämpimästi hänen kokemustaan ja asiantuntemustaan (loistavat suhteet sekä erityinen osaaminen alalla). Myös vientitukitoimissa Hannele on ollut erinomainen apu yrityksillemme". 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden asiantuntijat Saksassa ja Medica 2016 Messuilla

 

Food meets Art for Europe

 

Food meets Art for Europe  

 

Oma Design valokuvaamon toimitusjohtaja Kari Vähäkangas 

http://omadesign.fi/

 

"FinDeConnect/ Hannele osoitti toimeksiannossamme poikkeuksellista kykyä omaksua lyhyen aikaraamin sisällä uuden palvelukonseptimme toimintaidea ja toimia yrityksemme saksankielisenä edustajana Photokinassa 2016 - alan suurimmilla messuilla. Hänen tehtävänään oli ennen messuja tehdä haastattelututkimus palveludesignkonseptimme kiinnostavuudesta ja kutsua messuille potentiaallisia asiakkaita tutustumaan tarjoamaamme kiinnostavaan tuoteratkaisuun". Teimme yhdessä vuoden 2017 aikana ensimmäisen fotosession saksalaisen junioiriurheiluseuran kanssa ja testasimme yhdessä työstämäämme saksankielisen onlineshopin toimivuutta.    

  

http://finntastic.de/upgrd_photos/

 

 

Cariitti Oy:n vientipäällikkö

Pirjo Kortekangas

http://www.cariitti.fi/

 

 "Tarvitsimme saksan kielen taitoista ja paikallista kulttuuria ymmärtävää apua messuosastollemme (Interbad 2016 ja Aquanale 2017 )  ja pyysimme Hannele Zilm-Schulzin avuksemme. Olimme enemmän kuin tyytyväisiä hänen panokseensa ja aktiivisuuteen. Hannele lähestyi rohkeasti osastolle tulevia vieraita ja arvioi nopeasti heidän kiinnostuksensa tason ja tarpeen. Vaikka saksalainen asiakas useimmiten pystyykin hoitamaan sähköpostikirjeenvaihdon englanniksi, on  alkuun pääsyssä suurena apuna se, että hän saa omalla kielellään vastaukset yhteistyötä koskeviin kysymyksiin. Messujen aikana saimmekin useita uusia kontakteja, joihin yhteydenpito jatkuu. Suosittelemme mielellämme Hannelea muillekin Saksan markkinoille aikoville ja jo sinne menneille.    Hän on oikein +++ henkilö!"

 

Virginon toimitusjohtaja Perttu Korolainen 

http://www.virgino.fi/

 

"Meillä oli tarve saada muokattua esittelymateriaalia saksalaista asiakasta varten ja kollegan lämpimän suosittelun perusteella otin yhteyttä Hanneleen. Yhteistyö toimi erinomaisesti, Hannele sai heti kiinni siitä, mitä tarvitsimme. Mikä tärkeintä, pyysimme ja saimme häneltä napakoita, kriittisiä kommentteja ja näkemystä siihen, mitä on järkevää viestiä ja miten sen muotoilemme. Suosittelen Hannelea lämpimästi!"

 

 

Mäki-Reini Oy:n toimitusjohtaja Tapio Mäki-Reini 

http://www.maki-reini.fi/fi/

 

  

"Käytimme Hannele Zilm-Schulzin palveluja, koska tarvitsimme tueksemme messuille paikallisen bisneskulttuurin tuntevaa ja saksan kielentaitoista henkilöä. Ilman hänen tukeaan messuista saatava hyöty - myös sieltä saatava tehokas tiedonhankinta -  olisi todennäköisesti jäänyt vähäiseksi. Pidin erityisesti Hannelen helposti lähestyttävästä asenteesta messuesittelijänä. Ja lisäksi haluaisin nostaa esiin hän joustavuuden sekä rohkeuden ottaa ständi haltuun yksin jo messujen ensimmäisinä päivinä". ( Agritechnica 2015 ja 2017) 

 

Globe Hope OY:n toimitusjohtaja

Seija Lukkala  www.globehope.com

https://www.globehope.com/de/innovative_werbegeschenke/

 

 

"Hannele on toiminut meidän paikallisena B2B –puolen vastuuhenkilönä liikelahjapuolella Saksan markkinoilla vuodesta 2014, jolloin meille on ollut erityisesti hyötyä hänen paikallisesta markkinatuntemuksestaan. Erityisen tärkeää meille on ollut myös saksalaisen asiakkaan sielunmaiseman  ja erilaisten liiketapakäytäntöjen ymmärtäminen, jossa Hannelen suomalais-saksalaisesta taustasta ja yli 20 vuotta Saksassa asumisestaan ja työskentelemisestään  on ollut meille suuri hyöty. Hänen vahvan myyntiosaamisen avulla saimme merkittävän asiakkaan Saksan markkinoilta yrityslahjatilaajaksi.  Hannelen tehokas ja  joustava työtapa on ollut  meille hyödyllistä ja erityisesti hänen aktiivinen uusasiakaskontaktointi,  asiakkaille räätälöidyt konsepti – ja tuote-esittelyt  sekä saksankielinen asiakasviestintä ovat olleet meille tärkeitä tukitoimia Saksan markkinoilla".  

 

https://www.globehope.com/de/innovative_werbegeschenke/

 

 

Linkosuon Leipomo Oy:n vienti - ja tuoteryhmäpäällikkö

Leena  Järvenpää 

http://www.linkosuo.fi/

 

" Palkkasimme Hannele Zilm-Schulzin hoitamaan messuosastoamme, koska tarvitsimme erityisesti Saksan elintarvikealan paikallistuntemusta ja saksan ja englannin kielen taitoa.  Messujen jälkeen Hannele toimi paikallisena ajallisesti joustavana  kontaktihenkilönä yhteistyökumppaneidemme suuntaan. Erityisesti pidämme Hannelen aktiivisesta ja iloisesta työskentelyotteesta sekä arvostamme hänen paikallisen liiketapakultturin ja saksan kielen taitoaan.  Voimme suositella lämpimästi Hannele Zilm-Schulzin palveluja muille yrityksille".

 

 

Edupolin liiketoiminnan /yritystoiminnan kehittämisen projektipäällikkö Sinikka Pollari www.edupoli.fi

 

" Olemme käyttäneet Hannelen tarjoamia palveluja Porvoon ja Sipoon alueen matkailuyrittäjien järjestämisissä tapahtumissa ja messuilla Saksassa.  Hannele päätehtävänä on ollut tehdä aktiivisesti näitä alueita tunnetuksi saksalaisille kuluttajille  ja hankkia potentiaalisia saksalaisia matkailualan liikekumppaneita ja asiakkaita. Hän  on ollut pitämässä myös Porvoon seudun käsityöläisyrittäjille kansainvälisen workshop-seminaarin Saksan ja Suomen liiketapojen erilaisuuksista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Arvostamme erityisesti Hannelen aktiivista, ja tehokasta otetta kontaktoinnissa ja voimme suositella häntä mielellämme myös muille Saksan markkinoille toimiville suomalaisille yrityksille, jotka etsivät uusia asiakkaita ja yhteistyöpartnereita". 

 

 

HA-TEX Oy toimitusjohtaja Harri Kivimäki

http://www.hatex.fi

 

 

"Käytimme Hannele Zilm-Schulzin palveluja Saksan markkinoiden ja siellä toimivien kilpailijoiden selvitystyössä. Hannele kontaktoi potentiaalisia asiakkaita henkilökohtaisten tapaamisten järjestämiseksi. Tapaamisjärjestelyissä meille oli erityisesti hyötyä Hannelen kyvystä kontaktoida asiakkaita aktiivisesti ja sinnikkäästi. Tapaamisissa ja palveluesittelyissä Hannele toimi myynnillisenä tukena saksankielisissä keskusteluissa asiakkaiden kanssa. Suosittelemme häntä mielellämme vastaaviin tehtäviin"      

 

 

Netledin myynnistä ja markkinoinnista vastaava Johanna Kivioja

http://www.netled.fi/fi

 

"Käytimme Hannele Zilm-Schulzin tulkkaus- ja neuvottelupalveluja saksalaisen asiakkaan kanssa ja  hän  toimi myös erinomaisena apuna lyhyellä varoitusajalla tehdyn päivämatkan käytännön järjestelyissä. Hannelen  aktiivinen ote tulkkauksessa  neuvottelutilanteen aikana sekä myyntihenkinen asenne johti asiakkaan  tilaukseen.   Voin suositella Hannelea lämpimästi muillekin, koska hänen sujuva saksankielensä ja paikallisen kulttuurin ymmärrys toimivat  hyvänä tukena Saksan markkinoilla."

 

  • Baden - Württembergin leipomoliiton toimitusjohtaja/
  • Geschäftsführer 
  • Andreas Kofler,         www.baecker-bw.de

 

" Für unsere Exkursionen nach Finnland und Schweden brauchten wir einen kompetenten Partner von dort. Frau Hannele Zilm-Schulz wurde uns empfohlen. Sie hat das notwendige Fachwissen und die Fachbesichtigungen der Bäckereien hat sie sehr professionell vorbereitet und durchgeführt.

Wir können Frau Zilm-Schulz für diese Beratung und Betreuung von Unternehmen sehr empfehlen."

 

 

Etelä-Suomen Leipomoyrittäjät ry puheenjohtaja Juha Mattila, Fazer Leipomot Oy

 

" Olemme hyödyntäneet Hannelen osaamista ja työpanosta pariin kertaan Saksaan suuntautuneiden messuvierailuohjelmien suunnittelussa ja erityisesti paikallisten yritysvierailujen ja tapaamisten järjestelyissä. Hannelen saksan kielen taidosta ja  leipomoalan tuntemuksesta on ollut meille suurta hyötyä.  Matkan käytännönjärjestelyt aikatauluineen, kuljetuksineen ja majoittumisineen hoituivat  ammattimaisesti. Leipomovierailuilla Saksassa  ja saksalaisten vastavieraillessa meillä Suomessa Hannelle on ollut osaava tulkki. Olemme saaneet  hyödyllistä tietoa ja käytännön näkemystä Saksan leipomoteollisuudesta ja leipomoalan kilpailutilanteesta sekä hyviä henkilökontakteja. Suosittelemme mielellämme Hannelea erityisesti messu-,yritysvierailu- sekä matkaohjelmien järjestäjäksi."

Yhteistyöpartneruudet

 

 

 

The Green Alley Award is Europe's first start-up competition focused on the circular economy.

In association with the core partners Landbell, Seedmatch, ERP Finland, Bethnal Green Ventures, H2 Compliance and R2PI, Green Alley is looking for great green ideas, new services, products and technologies that can turn waste into a resource. In return, they offer strategic support, networking opportunities and expertise in entering the circular economy across Europe.

 

http://green-alley-award.com/